Search form

Matiu 18:35

35Kəni nian Iesu təmol naunun e nəghatiən əuhlin, təməni=pən kəm lah məmə, “Kəni e suaru kətiəh əmə, rəhak Tatə əpəha e negəu e neai, otol kəm təmah rəfin, nəmə nəutalpɨn məsotalu pəhriəniən e nərahiən iətəm piatəmah mɨn kautol kəm təmah.”