Search form

Matiu 19:1

Iərman mɨne pətan kətuəpəh ilau mɨn

(Mak 10:1-12; Luk 16:18)

1Nian Iesu təmol naunun e nəniən natimnati mɨn u, kəni miet Kaləli muvən e nɨtəni Jutiə e nɨtəni=pən e nɨkalɨ nəhu Jotən.