Search form

Matiu 19:12

12Tol lanəha mətəu-inu, nətəmimi nəuvein okəsotoliən marɨt o nati pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Kəti ko təsoliən marɨt mətəu-inu nɨpətɨn nəuvetɨn tərah nian təmair. Kəti ko təsoliən marɨt mətəu-inu nətəmimi kəmotərəkɨn nɨpətɨn nəuvetɨn. Kəni kəti tətəni aru məmə in otəsoliən marɨt məmə otol uək rəha Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. Iətəmimi iətəm təhrun nosiən nəghatiən u, in təkeikei mos.”