Search form

Matiu 19:24

24Kəni iətəni mɨn kəm təmah məmə, tiəkɨs məmə kaməl otuvən=pən e nɨpəg nitɨl, mətəu tiəkɨs pɨk məmə iətəmimi rəhan nautə tepət otuvən matɨg ahgəl Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.”