Search form

Matiu 19:28

28Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Iətəni pəhriən kəm təmah məmə, e nian iətəm natimnati rəfin okotəuhlin məhuva motiuvi, kəni Nətɨ Iətəmimi otəharəg e rəhan jeə rəha kig iətəm in təhagəhag məuvɨr agɨn, kəni itəmah ko nətəm nəmotohtəu=pa iəu, onəkotəharəg mɨn e jeə rəha kig ilah tueləf, kəni məutakil məutarmənɨg e nəuanɨləuɨs mɨn ilah tueləf rəha Isrel.