Search form

Matiu 2:1

Nətəmi asoli kəmotəsal e Iesu

1Iesu təmair əpəha nɨtəni Jutiə e taun Petlehem e nian Kig Herot Asoli in təmətarmənɨg lan. Kəni uərisɨg lan, nətəmi asoli mɨn nəuvein kəmotsɨpari isəu məhuva Jerusɨləm. Koteinatɨg vivi e nəniən nɨpətɨ məhau mɨn. Kəni məhuva motətapuəh məmə,