Search form

Matiu 2:16

Soldiə mɨn rəha Kig Herot Asoli kəmotohamu nəpəou mɨn nəman

16Kəni e nian Kig Herot Asoli təməhrun məmə nətəm koteinatɨg vivi e məhau mɨn kəməsotoliən nəuian motauvlək e suaru pɨsɨn motagɨm, kəni nɨkin təmahmə pɨk agɨn. Kəni in təmahli=pən rəhan mɨn soldiə mɨn məmə okəhuvən Petlehem mɨne ikɨn mɨn rəfin tɨtəlau lan, məmə okotəsal e nəpəou mɨn nəman rəhalah nu təsapirəkɨsiən nu keiu, kəni okotohamu rəfin ilah. In təmɨtəpɨn nu keiu lanəha mətəu-inu nɨkin təməhti məmə nian əhruahru əha iətəm nətəm koteinatɨg kəmoteh məhau lan.