Search form

Matiu 2:22

22Mətəu nian Josɨp təmətəu məmə Akeleas təmos nɨmei rəhan tatə Kig Herot Asoli mətarmənɨg e Jutiə, kəni in təməgɨn e nɨtəlɨg-pəniən Jutiə. Kəni Uhgɨn təməghati kəm Josɨp e nəməhlairiən kəti mɨn məmə in otəsuvəniən Jutiə, kəni təmiet muvən ikɨn pɨsɨn e nɨtəni asoli Kaləli.