Search form

Matiu 2:4

4Kəni tuhapumɨn pris asoli mɨn mɨne nəgətun mɨn rəha Lou rəha nəfakiən rəha nətəm Isrel, kəni mətapuəh o lah məmə, “?Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni rəkɨs məmə otahli=pa, in otair iə?”