Search form

Matiu 20:22

22Kəni Iesu təməni=pən kəm lau məmə, “Nəkuəruru nati iətəm nətuətapuəh ohniəu. ?Təhro? ?Itəlau, nɨkitəlau təhti məmə nəkuəhrun məmə ko nəkuos nahməiən u oiəkos məmə oiəkətəu tərah?” Kəni kuəni=pən kəm Iesu məmə, “Əuəh, iəkuəhrun.”