Search form

Matiu 21:15

15Kəni pris asoli mɨn mɨne nəgətun mɨn rəha Lou kəmoteruh nati təuvɨr mɨn iətəm in təmol, kəni moteruh mɨn kəlkələh mɨn kəutagət əfəməh əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, mautəni məmə, “!Hosanə o Mipɨ Tefɨt!”

Mətəu nətəmi asoli əha, niəməha təmol ilah.