Search form

Matiu 21:19

19Kəni təmafu nɨgi u fik e nɨkalɨ suaru, kəni təmuvən ohni mətəu təsehiən nəuan kəti, mafu əmə nɨmalɨn. Kəni təni=pən kəm nɨgi u məmə, “!Ko nəsəuə mɨniən!” Kəni rəueiu agɨn, nɨgi təmaukei-aukei.