Search form

Matiu 21:21

21Mətəu Iesu təməni=pən məmə, “Iətəni=pɨnə nɨpəhriəniən məmə nəmə nautos nəhatətəiən, kəni rəhatəmah nətəlɨgiən təsoliən keiu, nəkotəhrun noliən nati nak iətəm iəmol e nɨgi u fik. Mətəu səniəmə in əmə əha, nəkotəhrun nəni-pəniən kəm nɨtəuət əha məmə ‘Uvən miuvɨg mamnɨm əpəha ləuantəhi,’ kəni otol nəuiatəmah.