Search form

Matiu 21:23

Nətapuəhiən o nepətiən rəha Iesu

(Mak 11:27-33; Luk 20:1-8)

23Iesu təmuvən e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni nian təmətəgətun, pris asoli mɨn mɨne nətəmi asoli rəha nətəm Isrel, kəhuva ohni motəni=pən məmə, “?Natol natimnati mɨn u e nepətiən rəha pəh? ?Kəni pəh təməfɨnə nepətiən ko?”