Search form

Matiu 21:41

41Kəni kəmotəni=pən məmə, “Otərəkɨn agɨn nətəm kotərah mɨn əha, mohamu ilah. Kəni uərisɨg, təpanegəhan e rəhan nasumiən əha tuvən e nəhlmɨ nətəmimi pɨsɨn nəuvein, kəni e nian əhruahru iətəm krep tatɨmarəg, ilah okotəfən nəuvetɨn rəhan.”