Search form

Matiu 21:42

42Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “?Nəmotafin e Nauəuə Rəha Uhgɨn u, uə kəpə? Tətəni məmə,

‘Pos u iətəm nətəmimi rəha nuvləkɨniən nimə kəsotolkeikeiən motəpəh,

in tɨnuva pos iətəm tol nəhgɨn o noliən nimə.

Iərmənɨg təmol nati u,

kəni in nati təuvɨr agɨn e nəhmtɨtah.’