Search form

Matiu 22:15

Takɨs rəha Kig Sisə

(Mak 12:13-17; Luk 20:20-26)

15Kəni Farəsi mɨn kəmohiet məhuvən motol nəghatiən ekəu-ekəu mɨn məmə otiuvi=pən Iesu o nəniən nəghatiən kəti iətəm təsəhruahruiən.