Search form

Matiu 22:42

42“?Nɨkitəmah təhti məmə nak, e Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa? ?In tatsɨpən e nəuanɨləuɨs rəha pəh?”

Kəni ilah kotəni=pən məmə, “In mipɨ Kig Tefɨt.”