Search form

Matiu 24:10

10Kəni e nian mɨn əha, nətəmimi tepət okotəpəh rəhalah nəhatətəiən, kəni okotegəhan=pən e lah mɨn e nəhlmɨ tɨkɨmɨr mɨn rəhalah, kəni motəməki e lah mɨn,