Search form

Matiu 24:15

15“Iəni u Daniəl təməghati e nati kəti kətəni məmə, ‘nati iətəm Uhgɨn təsolkeikeiən, kəni matol Nimə Rəha Uhgɨn təsasimiən’ (nian iətəmi kəti tafin nati u, pəh otətəlɨg e nɨpətɨn). Tol lanəha, nian nati tərah əha tətəhtul e Nimə Rəha Uhgɨn,