Search form

Matiu 24:21

21mətəu-inu e nian əha, nərahiən asoli otuva iətəm iətəmimi təsafuiən tol lanəha aupən mətəuarus=pa u rəueiu, kəni ko nərahiən asoli kəti mɨn tol lanəha otəsuva mɨniən nian kəti təhmen e inəha.