Search form

Matiu 24:24

24mətəu-inu nətəmimi nəuvein okəhuva motəni məmə ilah Krɨsto, mɨne iəni eiuə mɨn okəhuva, kəni ilah okotol nəmtətiən asoli mɨn, mɨne nati apɨspɨs mɨn məmə okoteiuə e nətəmimi nətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨs ilah, nəmə ilah kotəhrun noliən.