Search form

Matiu 24:29

29“Nian əhruahru nərahiən əha otol naunun, kəni

‘mɨtɨgar otəpɨs agɨn,

kəni məuɨg otəsasiə mɨniən,

kəni məhau mɨn okotəmei e neai,

kəni Uhgɨn otəlauəl e nəsanəniən e nati iəkɨs mɨn əpəha e neai.’