Search form

Matiu 24:3

3Kəni uərisɨg lan, Iesu təmaliuək ilah rəhan mɨn nətəmimi məhuvən əpəha e Nɨtəuət Rəha Nɨgi U Olif kəni mətəharəg. Kəni rəhan mɨn nətəmimi kotagɨm rəkɨs e nətəmimi məhuva pɨsɨn əmə ohni motəni=pən məmə, “?Əni-to məmə natimnati mɨn u okəhuva e nian nak, kəni nəmtətiən nak otol əpu məmə rəham nuvaiən mɨne naunun nian tɨnuva iuəkɨr?”