Search form

Matiu 24:38

38E nian əha, iətəm naruəh təsaiu əhanəhiən, nətəmimi kəutauən, məutəmnɨm, mautol marɨt, inəha natimnati mɨn rəfin kəmautol e nəmiəgəhiən rəhalah, mətəuarus=pən nian Noa təmuvən imə e nɨpəgnəua negəu asoli rəhan,