Search form

Matiu 25:1

Nəghatiən əuhlin e nɨpətan əlkələh ten

1Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Nəghatiən əuhlin u tətəgətun=pən Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn e nian iətəm rəhatəmah Iərmənɨg otuva mɨn lan. Nɨpətan mɨtə ilah ten kəmohiet lapɨn məmə okəhuvən e marɨt kəti, kəni məutəhtahnin iətəmi otol marɨt otuva mos rəhan pətan muvən e rəhan nimə, əpəha ikɨn katol lafet ikɨn. Ilah ten kəmotos rəhalah lait.