Search form

Matiu 25:10

10“Mətəu nian nɨpətan nətəm kotalməli kəmohtəlɨg məhuvən o kərəsin, kəni iətəmi iətəm otol marɨt təmuva. Kəni nɨpətan mɨtə nətəm kautəhtul maru, kəməhuvən ilah min e nauəniən rəha marɨt, kəni məhuvən imə. Kəni kasisɨg e doə.