Search form

Matiu 25:13

13Kəni nian Iesu təmol naunun e nəghatiən əuhlin, təməni=pən kəm lah məmə, “Tol lanu lan, itəmah nəkotəkeikei məutair, mətəu-inu nəkotəruru nian mɨne auə rəha rəhatəmah Iərmənɨg otuva lan.”