Search form

Matiu 25:29

29mətəu-inu iətəmimi u iətəm tɨnos rəkɨs nati kəti mol uək lan tuva mepət, kəni okəfən mɨn nəuvein mɨn, rəhan natimnati tepət. Mətəu iətəmimi iətəm təsoliən uək e rəhan natimnati tuva mepət, okos rəkɨs rəfin natimnati ohni.