Search form

Matiu 25:37

37“Kəni nətəmimi nətəm kotəhruahru okotəni=pən kəm in məmə, ‘?Iərmənɨg, nian nak iəmoteruh ik nəumɨs təmus ik, kəni iəkotaugɨn ik; uə nəməuauə, kəni iəkotəfɨnə nəhu məmə nəkəmnɨm?