Search form

Matiu 25:41

41“Kəni in otəni=pən kəm nətəmimi mɨn u e nəhlmɨn məuɨl məmə, ‘Əhuvən isəu ohniəu. Uhgɨn tɨnələhu rəkɨs rəhatəmah nalpɨniən. Əhuvən e nɨgəm asoli iətəm tatuəu naunun tɨkə u Uhgɨn təmol rəha Setən mɨn nagelo mɨn rəhan.