Search form

Matiu 25:44

44“Kəni ilah mɨn okotəni=pən məmə, ‘!Iərmənɨg! ?Nian nak iətəm iəmoteruh ik nəumɨs təmus ik, uə mətəuauə, uə ik iapɨspɨs, uə rəham napən tɨkə, uə nəmatɨmɨs, uə nəmətatɨg e kaləpus kəni iəsəhuvnəiən motəsal=pɨnə lam?