Search form

Matiu 26:31

Iesu təməni pətɨgəm məmə Pitə otəpəh in

(Mak 14:26-31; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38)

31Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “O lapɨn əmə u, nəkotəhlman e rəhatəmah nəhatətəiən lak o nati iətəm okol lak. Nauəuə Rəha Uhgɨn iətəm təkeikei mol nɨpəhriəniən, təməni məmə,

‘Iəu iəkohamu iətəmimi iətəm tətəsal o sipsip mɨn,

kəni sipsip mɨn okotaiu kətiəh kətiəh.’