Search form

Matiu 26:36

Iesu təməfaki əpəha Ketsəməni

(Mak 14:32-42; Luk 22:39-46)

36Kəni Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəməhuvən ikɨn kəti kətəni kəmə Ketsəməni, kəni təməni=pən kəm lah məmə, “Əutəharəg u ikɨn u, pəh iəu iəkuvən ikɨn əha məfaki=pən kəm Uhgɨn.”