Search form

Matiu 26:47

Tɨkɨmɨr mɨn kəmotaskəlɨm Iesu

(Mak 14:43-50; Luk 22:47-53; Jon 18:2-11)

47Nian Iesu təmətəghati əhanəh, Jutəs, in iətəmi tueləf kəti rəha Iesu, təmietɨgəm=pa ilah nɨmənin nətəmimi nətəm kautəmki nau asoli rəha nəluagɨniən mɨne neim. Pris asoli mɨn mɨne nətəmi asoli rəha nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel kəmotahli=pa ilah.