Search form

Matiu 26:60

60Mətəu kəsoteruhiən noliən tərah kəti rəhan e nəghatiən eiuə mɨn rəha nətəmimi, nati əpnapɨn nəghatiən eiuə mɨn tepət kəmohiet.

Kəni əmeiko, iətəmimi keiu kiəuva aupən,