Search form

Matiu 26:74

74Kəni təni məmə nəmə təteiuə pəh nərahiən rəha Uhgɨn otuva ohni. Kəni təmos nonauvɨl məmə, “!Iəkəruru suah kəha!”

Kəni rəueiu agɨn, mənɨg təkakə.