Search form

Matiu 27:14

14Mətəu Iesu təpnapɨn əmə məsəghatiən, kəni məsuhalpɨn mɨniən nəghatiən kəti ilah kəutəni, kəni Pailət, narmɨn təmiuvɨg pɨk.