Search form

Matiu 27:20

20Mətəu pris asoli mɨn mɨne nətəmi asoli rəha nətəm Isrel kəmotəghati kəm nɨmənin nətəmimi məmə okotəuhlin nətəlɨgiən rəhalah. Kəni ilah kəmotətapuəh o Pailət məmə otahli pətɨgəm Parəpəs, kəni kotohamu Iesu.