Search form

Matiu 27:28

28Kəni motəmkirəkɨs rəhan natimnati, məhuvən=pən e kot ərarəuv kəti kəm in, təhmen e kot rəha kig kəti.