Search form

Matiu 27:29

29Kəni motol nɨləuɨs iətəm nihlɨn əha ikɨn motol kəfəfau lan, motəfəfau=pən e rəhn-kapə Iesu motaləh əuvsan lan məmə in hat rəha kig kəti. Kəni motələhu=pən nəuanɨgi kəti e nəhlmɨn maru məmə in nɨgi rəha kig, kəni motɨsin nəulɨlah aupən lan, motaləh əuvsan, motəni=pən kəm in məmə, “!Iəkotɨsiai ik, kig rəha nətəm Isrel!”