Search form

Matiu 27:31

31Nian kɨnotol əuvsan rəkɨs lan, kəni motəpeg rəkɨs kot ərarəuv, məhuvən=pən mɨn e rəhan natimnati. Kəni motələs məhuvən məmə okotətu-pəri e nɨgi kəməluau məmə otɨmɨs.