Search form

Matiu 27:54

54Kəni iətəmi asoli rəha soldiə mɨn rəha nətəm Rom ilah rəhan soldiə mɨn nətəm kəmoteruh Iesu, kəmotafu nəmig mɨne natimnati mɨn əha. Kəni kəmotəgɨn pɨk, kəni motəni əfəməh məmə, “!Nɨpəhriəniən, inu Nətɨ Uhgɨn pəhriən!”