Search form

Matiu 27:64

64Tol lanəha, ahli=pən rəham nəuvein soldiə okəhuvən məuteh nɨpəg kəpiel suvət motətəuarus=pən nian kɨsɨl tuva muvən. Məta rəhan mɨn okəhuva motakləh e nɨpətɨn, kəni motəni=pən kəm nətəmimi məmə təməmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən. Kəni neiuəiən u, in otərah tapirəkɨs iətəm aupən.”