Search form

Matiu 28:1

Iesu təməmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən

(Mak 16:1-8; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)

1E Sante ləplapɨn agɨn, təmətian məsian viviən, Meri Maktələ mɨne Meri kəti mɨn kəmian məmə okuəsal=pən e suvət e nɨpəg kəpiel.