Search form

Matiu 28:11

Nəghatiən rəha soldiə mɨn

11Nian pəta mil kəmualiuək mətian, kəni soldiə mɨn əha nəuvein kəməhuvən e taun, kəni motəni=pən kəm pris asoli mɨn natimnati rəfin iətəm kəmoteruh.