Search form

Matiu 28:15

15Tol lanəha, soldiə mɨn kəmotos məni, kəni motol təhmen=pən əmə məmə kəməni mɨne kəm lah. Kəni nəghatiən eiuə u təmuvən mɨtəlau e nətəm Isrel muva mətəuarus=pa rəueiu.