Search form

Matiu 28:16

Iesu təmiet pətɨgəm o rəhan mɨn nətəmimi

(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23)

16Kəni nətəmi lepɨn rəha Iesu kəməhuvən Kaləli, məhuvən e nɨtəuət iətəm Iesu təməni kəm lah məmə okəhuvən ikɨn.