Search form

Matiu 28:19

19Tol lanu, onəkəhuvən motiuvi nətəmimi e nəuanɨləuɨs mɨn rəfin e nɨtəni mɨn rəfin məmə okəhuva rəhak nətəmimi, kəni motol bəptais e lah e nərgɨ Tatə Uhgɨn, mɨne Nətɨn, mɨne Narmɨn,