Search form

Matiu 3:1

Jon Bəptais təmanus pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn

(Mak 1:1-8; Luk 3:1-9,15-17; Jon 1:19-28)

1Nu mɨn nəuvein tɨnuva mɨnuvən rəkɨs, kəni Jon Bəptais təmiet pətɨgəm, kəni mətəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn əpəha Jutiə ikɨn təpiə-məpiə ikɨn,